Rozwój Neo Dystrybucji zakłada przyłączenie podmiotów, których łączna moc to ponad 1000 MW, co uzasadnia włączenie do systemu na napięciu 400 kV.

NEO DYSTRYBUCJA

Dystrybucja Zielonej Energii

Neo Dystrybucja sp. z o.o. jest znaczącym graczem w sektorze energetycznym, działającym jako spółka dystrybucyjna, która posiada własną rozbudowaną sieć elektroenergetyczną. Spółka ta działa na podstawie koncesji, która uprawnia ją do dystrybucji energii elektrycznej w określonym obszarze lub regionie. 

Spółki dystrybucyjne, takie jak Neo Dystrybucja, odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu niezawodności dostaw energii elektrycznej dla społeczeństwa oraz gospodarki. Pracują one nad utrzymaniem i modernizacją sieci elektroenergetycznej, aby zapewnić stabilne dostawy energii, zapobiec awariom i skutecznie zarządzać dystrybucją energii w regionie. Współpracują również z różnymi dostawcami energii elektrycznej, którzy wytwarzają energię elektryczną, aby umożliwić skuteczny przepływ energii od źródeł do odbiorców.

Działalność Neo Dystrybucja stanowi ważny element infrastruktury energetycznej i jest niezbędna do zaspokojenia potrzeb energetycznych społeczeństwa oraz rozwoju gospodarczego w danym regionie. Spółki dystrybucyjne dbają o to, aby energia elektryczna była dostępna w sposób ciągły i zgodny z obowiązującymi standardami jakości, co ma istotne znaczenie dla komfortu życia i rozwoju przemysłu.

NEO DYSTRYBUCJA

Lider Transformacji Energetycznej Turowa

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 5022/VI/22 w sprawie roztrzygnięcia naboru na listę projektów niekonkurencyjnych planowanych do realizacji w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Największy Projektu przygotowany przez spółkę dystrybucyjną, zakłada rozwój infasturktury dystrybucyjnej, którą popłynie produkowana przez Neo Dystrybucję, energia odnawialna, która zostanie włączona do sieci przesyłowej PSE. 

Przedmiotem wniosku jest przyłączenie do systemu przesyłowego obiektu GPZ 400/100 kV o roboczej nazwie „Mikułowa 2.0”

Po wybudowaniu tej infrastuktury możliwe ma być wprowadzenie do sieci przysyłowej energii elektrycznej wyprodukowanej z fram fotowoltaicznych o całkowitej mocy 553,8 MW – przyłączanych do poszczególnych GPO 20/110 kV. 

Nowa infrastuktura ma ponadto umożliwić zasilenie w energię elektryczną przyszłych odbiorców przemysłowych: zakładów produkcyjnych, zespołów przemysłowych, magazynów energii, instalacji służących produkcji zielonego wodoru i innych podmiotów w ramach rozpoczętych podejmowanych w powiecie zgorzeleckim działań związanych z transformacją energetyczną regionu za pośrednictwem GPO 20/110 kV.

Jak mówi Łukasz Trześniewski, Prezes Spółki Neo Dystrybucja, budowa insfrastuktury objętej wnioskiem o dofinansowanie pozwoli w długim okresie na przyłączenie do KSE nowych źródeł odnawialnych na poziomie nawet 1 GW mocy zainstalowanej. 

„Budowa całkowicie nowego systemu dystrybucji na obszarze powiatu zgorzeleckiego pozwoli na utrzymanie jego statusu jako kluczowego dostawcy energii elektrycznej dla Dolnego Śląska. Z tym, że w długiej perspektywie będzie to energia pozyskiwana w sposób bezemisyjny, ze źródeł odnawialnych. Jest to również szansa dla mieszkanców powiatu, którzy z jednej strony wykorzystają posiadaną wiedzę i doświadczenie z sektora energetycznego, a z drugiej nabędą kompetencje i znajdą zatrudnienie w sektorze nowoczesnej, zeroemisyjnej energetyki”

– mówi Łukasz Trześniewski

Odnawialne Źródła Energii

Największy w Polsce inteligentny system sieci dystrybucyjnej w ramach odnawialnych źródeł energii OZE

Proces inwestycyjno-budowlany dla instalacji OZE to nie tylko innowacja pod względem technologicznych, ale również skomplikowane zadanie organizacyjne i prawne. Postępowania dla instalacji OZE muszą toczyć się z uwzględnieniem specyfiki tych instalacji, jako przedsięwzięcia o nowatorskiem charakterze. 

Występujące w ramach tych zadań tzw. Klastry energii stanowią doskonałe narzędzie współpracy jednostek samorządu terytorialnego oraz lokalnych przedsiębiorców.

Prezes Zarządu
ag
Albert Gryszczuk
agryszczuk@neodystrybucja.pl
Członek Zarządu
Radosław Szyliński
rszylinski@neodystrybucja.pl

Contact

Kontakt do nas

Neo Dystrybucja sp. z o.o.

ul. Daszyńskiego 54a

59-900 Zgorzelec

biuro@neodystrybucja.pl

+48 792 733 783

Neo Dystrybucja 2024